Samenwerking en partnerschap

De M5 Methode is een systemische aanpak, die het scholen mogelijk maakt chronisch sociaal ongewenst gedrag te monitoren met een online meldsysteem en tijdig regulerend op te treden, wanneer de sociale veiligheid in het geding komt. 

M5 Methode is nu in licentie beschikbaar voor onderwijsadviseurs bij onderwijsadviesbureaus.

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt.......
Veel methodes zijn gericht op bewustwording, de ontwikkeling van ethisch, moreel en gewetensvol gedrag en het aanleren van de sociale vaardigheden, die daarvoor nodig zijn.

Meerdere onderzoeken laten zien, dat een socialiserende benadering tot op zekere hoogte werkt, maar te weinig invloed heeft op bepaalde chronische vormen van misdragingen. Er wordt het volgende gesignaleerd:

  1. Het effect van de zogenaamde 'antipestmethodes' is beperkt. Scholen doen hun best om sociaal ongewenst gedrag aan te pakken, maar vaak is het resultaat onvoldoende.
  2. Pestgedrag blijkt in de praktijk juist status verhogend te werken. Met name de meest populaire kinderen blijven dit gedrag vertonen en maken voortdurend slachtoffers.
  3. Leerkrachten onderkennen vaak niet dat de sociale veiligheid bedreigd wordt door misdragingen. Echter gebleken is, dat er op iedere school en in iedere klas gepest wordt. 

Waar chronisch sociaal ongewenst gedrag niet feitelijk gemaakt kan worden, blijft het de sociale veiligheid ondermijnen. Elke methode, die de feiten niet in beeld brengt en geen structurele aanpak heeft, zal slechts beperkt effectief zijn.

Hoofdoorzaak
Iedereen is tegen pesten. Leerlingen weten, wanneer ze onaardig zijn en wat sociaal ongewenst gedrag is. Dit weerhoudt hen er niet van, in bepaalde situaties, vanzelfsprekend overlevingsgedrag in te zetten. Zij hebben dit nodig om een zo hoog mogelijke (lees:veilige) positie te verwerven. Ook als dit ten koste gaat van het welzijn van anderen.

Overlevingsgedrag wordt ingezet op de momenten en op de plekken, die als onveilig worden beleefd. Bij overlevingsgedrag wordt het menselijk brein, waar ethisch, moreel en gewetensvol denken en gedrag worden geregeld, buitenspel gezet door de meer dominante overlevingsmechanismen.

Naarmate kinderen opgroeien worden zij beter in het overlevingsgedrag en gaat het steeds meer deel uitmaken van de eigen gedragspatronen.

Kinderen leren al vroeg dit gedrag goed verborgen te houden en zich in gesprekken over het onderwerp, sociaal wenselijk voor te doen. De volwassenen worden onwetend gehouden en kunnen niet of onvoldoende optreden.

Gebrekkige informatie
Scholen hebben meestal onvoldoende actuele informatie over gedrag, dat de sociale veiligheid aantast en het onderwijs ontregelt. Daardoor lopen zij voortdurend achter de feiten aan en kunnen zij zich vaak alleen richten op het oplossen van eventuele incidenten.

Wanneer de school geen volledig beeld heeft van gedragingen, die de sociale veiligheid bedreigen (wie, wat, waar en wanneer), kan je niet optreden en verantwoordelijkheid nemen voor de zorgplicht.

Voldoen aan de nieuwe wettelijke zorgplicht
Scholen hebben naast de morele, ook de wettelijke plicht om te zorgen voor de sociale veiligheid. En deze bovendien aantoonbaar in orde te maken voor alle (type) leerlingen, ook voor ‘passend onderwijs leerlingen’. Dit zowel in de klas, als ook in de vele ‘vrije’ situaties in en om de school, voor en na school.

Maar hoe is dit te realiseren, als kinderen sociaal onwenselijk gedrag verborgen houden en meer van hetzelfde in de reguliere aanpak niet afdoende blijkt te zijn?

Tijd voor iets nieuws

De M5 methode
De M5 methode maakt het mogelijk om ‘achter de schermen’ te kijken, waardoor ook het onzichtbare, sociaal onwenselijke gedrag, zichtbaar wordt. Vermoedens worden feiten. Feiten maken dat chronische misdragingen in beeld gebracht en persoonlijk gemaakt kunnen worden.

Het stelt de teamleden in staat methodisch verantwoord en systemisch, op basis van schoolbeleid, daadwerkelijk regie te nemen over sociale veiligheid en deze duurzaam te waarborgen. Niet alleen in de klas, maar ook in alle 'vrije situaties' in en om de school, voor en na schooltijd.

De M5 methode staat voor:
  - misdragingen monitoren voor een actueel beeld van de sociale veiligheid
  - chronische misdragingen feitelijk maken middels een digitaal meldsysteem
  - adequaat regulerend optreden, wanneer de sociale veiligheid in het geding is
  - sociale veiligheid aantoonbaar maken en waarborgen
  - minder psychosociale druk voor leerkrachten en meer werkplezier

De aanpak is ook geschikt om ingewikkelde kwesties op het terrein van sociale veiligheid op groepsniveau adequaat het hoofd te kunnen bieden.

De M5 Meldbox
Vanuit de angst voor represailles en het mogelijk dreigende karakter van de misdragingen zijn slachtoffers of toeschouwers vaak terughoudend in het benoemen van de incidenten.

De Meldbox is een veilig, online meldsysteem. Via de meldknop op de website van de school kunnen er meldingen gedaan worden. Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben inmiddels ruim 120.000 meldingen over sociaal onwenselijke situaties gedaan, hetgeen een systemische en regulerende aanpak op de betrokken scholen mogelijk heeft gemaakt.

Aantoonbaar effectief
De M5 aanpak wordt op meer dan 70 scholen toegepast en heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen.

Gratis eboek
Voor meer informatie zie het eboek. 

Afspraak maken

Stuur ons per email een berichtje met uw gegevens wanneer u openstaat voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek over de mogelijkheden voor samenwerking en partnerschap. Ik neem dan contact met u op. U kunt mij uiteraard ook rechtstreeks bellen, zie mijn gegevens hieronder.

 

Lourens de Bakker | directeur M5 Groep - IvSV | Symfonielaan 78, 3208 SE  Spijkenisse 

E: lourens.de.bakker@m5groep.nl | T: 0181 648880 | M: 06 22785944 

 


Samenwerkingspartners

James Wattstraat 4

1817 DC Alkmaar

Contact personen
- Irma de Bood / M: 06 11626030 / E: idebood@obdnoordwest.nl