M5 Webshop


De Nieuwe Kijk op Pesten (e-boek)

Het is een wijdverbreid misverstand dat scholen pesten met behulp van protocollen en sociale vaardigheidsmethoden kunnen stoppen. Lourens de Bakker legt in dit e-boek uit waarom dit zo is.

 

Hij gaat in dit e-boek ook uitgebreid in op de M5 aanpak. Een methode waarmee scholen sociale veiligheid op een hoger niveau kunnen brengen. Met behulp van de M5 aanpak krijgen scholen zicht op wat er normaal buiten het zicht van volwassenen blijft. Scholen kunnen daardoor op simpele wijze de regie nemen op de sociale veiligheid. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Een aanrader voor iedere bestuurder en onderwijsprofessional.

 

NB Maak hieronder uw keuze voor de versie voor (S)PO-scholen, of VO-MBO-HBO scholen.

 

PRIJS PER E-BOE

€ 8,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-3 dagen

Online veiligheidsmonitor

Door nieuwe wetgeving is elke school er aan gehouden om minimaal eenmaal per jaar de leerlingtevredenheid te peilen m.b.t. sociale veiligheid

 

Met deze veiligheidsmonitor kunt u meerdere malen per jaar de veiligheidsbeleving van leerlingen in beeld brengen. De vragenlijst voldoet officieel aan de daaraan gestelde eisen en biedt u zo vaak u wilt, zicht op hoe leerlingen uw school beleven. Met name in groepen waar het niet veilig is, krijgt u meer grip op de sociale veiligheid. Een ideaal instrument om niet alleen verantwoording af te leggen richting uw bestuur of de Inspectie, maar ook richting ouders.

 

Leerlingen worden door u uitgenodigd om deel te nemen aan deze interne meting. U krijgt per groep/klas een overzicht. Daarnaast krijgt u een rapportage voor uw hele school.

 

U kunt de resultaten anoniem benchmarken met scholen met een vergelijkbare omvang en verzorgingsgebied.

 

NB - Deze prijs betreft een jaarabonnement. Interesse in een langlopend contract? Hieronder vindt u de mogelijkheden.

€ 149,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1 dag

E-learning voor onderwijsprofessionals in het PO, VO en MBO scholen - werken met de M5 aanpak

Deze basistraining is bedoeld voor onderwijsprofessionals op PO, VO en MBO scholen die al werken met de M5 aanpak, of hier binnenkort mee starten.

 

In deze training komen diverse onderwerpen aan de orde. Naast de uitgangspunten van de M5 aanpak, wordt uitvoerig aandacht besteed aan verschillende vormen van pesten. Daarnaast wordt ingegaan op de vier niveaus van sociale veiligheid en het gedrag van professionals. 

 

Deze training is aangemeld voor registerleraar.nl  Cursisten die het e-learning programma afgerond hebben voor registratie, worden met terugwerkende kracht gecertificeerd. 

 

U ontvangt als school een eindrapportage op schoolniveau.

 

PRIJS PER DEELNEMER 

 

€ 8,00

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1 dag