Schoolbrede sociale veiligheid realiseren

De M5 aanpak maakt dit mogelijk 

 

Binnen een halfjaar kan een school voor iedereen 

een voldoende veilige plek zijn.  Reacties van kinderen en leerkrachten

over de werking van de M5 aanpak

in de praktijk

 Ontbrekende schakel

Maak zichtbaar wat zich buiten het zicht van volwassenen afspeelt 

Scholen doen hun best om pestgedrag actief tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat pesten in algemene zin wel minder is geworden, maar dat uitgerekend het beschadigende, grotendeels onzichtbare pestgedrag niet afneemt.

 

Onder invloed van verruwende normen en sociale media, neemt de impact van dit deel van pestgedrag toe.

 

Met de M5 aanpak heeft een school wel zicht op wat zich in en om school voltrekt m.b.t. sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen en ook voor en na school. Je kunt dan als school steeds gericht en tijdig bijsturen als het de verkeerde kant op gaat. 

 

De M5 aanpak leert teams hoe zij bepaalde leerlingen, die zich blijven misdragen, tijdig kunnen helpen om sociaal wenselijk gedrag te laten zien.  

"Pesten: het is niet dat mijn leerlingen het niet weten. Het frustrerende is dat ze het ondanks al de aandacht en de positieve sfeer op school, toch doen...!"  

"Je hoopt om de een of andere redenen toch altijd dat het bij jou op school niet gebeurt, of wel meevalt..." 

"Ik heb op geen enkele school hiervoor, zo snel zicht gekregen op het gedrag van leerlingen als nu met

de M5 aanpak..."Inspectie toetst

de effectiviteit van de  

aanpak achteraf

Antwoord op wetgeving

Scholen moeten achteraf kunnen aantonen hoe effectief ze zijn in de aanpak van pestgedrag. Maar hoe doe je dat als het buiten je zicht gebeurt?

Een eis is ook dat scholen een aandachtsfunctionaris aanwijzen die eerste aanspreekpunt is voor zaken m.b.t. de sociale veiligheid. 

 

Met de M5 aanpak kunnen scholen aan deze eisen voldoen. Tijdens de invoering van de aanpak leert het team met de aanpak te werken en worden een aantal mensen opgeleid tot Coördinator Sociale Veiligheid (CSV).  Stoppen

Stoppen van structurele en beschadigende vormen van misdragingen is alleen mogelijk als je weet wat er werkelijk speelt tussen leerlingen. 

 

Hoe wij dat doen?

Lees verder Werkingsgebied

De M5 aanpak is ontwikkeld omdat in de praktijk blijkt dat scholen het beschadigende deel van pestgedrag met de regulier aanpak niet tijdig kunnen signaleren en stoppen.

 

De reguliere aanpak is  er met name op gericht om kinderen sociale inzichten te geven en vaardiger te maken. Deze zijn goed te gebruiken bij incidentele misdragingen. Ze hebben weinig tot geen effect bij structurele misdragingen.


Structurele misdragingen is een andere tak van sport, vraagt om een andere visie en een andere benadering.


Meerwaarde

De schoolleiding is steeds op de hoogte en doordat er minder repressie nodig is zorgt dit ook voor minder tegengedrag van leerlingen.

 

Leerlingen kunnen niet meer structureel gepest worden en de toename van sociale veiligheid stelt ouders gerust. 

 

Er is minder tijdverlies aan reparatie van incidenten, minder stress, minder ziekte, minder verzuim, minder uitval en minder verloop. Brochure

Download
Brochure Waakzame Omringende Zorg met M5
2023 Folder M5.pdf
Adobe Acrobat document 925.9 KB