Ondanks het feit dat bijna iedereen denkt dat het op zijn of haar school wel meevalt,

 

worden er ook vandaag weer 120.000 leerlingen in Nederland ernstig gepest

"Pesten: het is niet dat mijn leerlingen het niet weten. Het frustrerende is dat
ze het ondanks al de aandacht en de positieve sfeer op school, toch doen...!"

"Je hoopt om de één of andere redenen toch altijd dat het bij jou op school niet gebeurt, of wel meevalt..."

"Ik heb op geen enkele school hiervoor, zo snel zicht gekregen op het gedrag van leerlingen..."

 


Hoe kunnen we u het best informeren?

Op deze website vindt u veel informatie over de M5 aanpak.

 

Wilt u meer lezen en/of op een andere manier weten wat de M5 aanpak voor uw school kan betekenen, klik dan op één van de opties hiernaast.

De Inspectie ziet vanaf nu toe op de manier waarop een school de sociale veiligheid meet en borgt

De M5 aanpak is de ontbrekende schakel in de aanpak van stelselmatig pesten

MAAK ZICHTBAAR WAT ZICH BUITEN HET ZICHT VAN VOLWASSENEN

 

AFSPEELT EN KRIJG GRIP OP HET PESTEN OP EN ROND UW SCHOOL OF BSO

Scholen doen al 25 jaar hun best om pesten actief aan te pakken. Op Nederlandse scholen weten kleuters al feilloos uit te leggen wat het verschil is tussen plagen en pesten. Leerlingen weten ook allemaal te vertellen dat je problemen op school kunt melden bij een leerkracht of docent. Dat zit dus wel goed zou je denken.

 

Uit onderzoek blijkt echter dat pesten in algemene zin wel minder is geworden, maar dat uitgerekend het beschadigende, grotendeels onzichtbare pesten niet afneemt. Onder invloed van social media en verruwende normen, neemt de impact van dit deel van het pestgedrag zelfs toe. Zo'n 20% tot 40% van de leerlingen is hier actief bij betrokken.

 

Dit deel van het pesten kent strakke regels m.b.t. loyaliteit en een zwijgplicht voor omstanders. Het gebeurt bewust voor zo'n 70-80% buiten ons zicht. Scholen zijn verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers, maar hebben hierdoor nauwelijks een idee over wat er tussen leerlingen speelt. 

 

Met de M5 aanpak kunnen scholen voor het eerst grip krijgen op het pestgedrag en leren teams hoe je leerlingen die stelselmatig over de grens gaan, kunt stoppen.  

 maak hierboven uw keuze


De M5 aanpak - het beste antwoord op de nieuwe wetgeving

SCHOLEN MOETEN VANAF NU AANTONEN HOE EFFECTIEF ZE ZIJN IN DE AANPAK

 

VAN PESTEN EN ANDER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG. MAAR HOE DOE JE DAT

 

ALS JE WEET DAT HET VOORAL BUITEN JE ZICHT GEBEURT

 

Per 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om de sociale veiligheid in en rond school te monitoren. Dat betekent dat zij moeten monitoren hoe veilig het voor leerlingen is.

 

Scholen zijn geheel vrij in de manier waarop ze dit doen, maar de Inspectie gaat nadrukkelijk toetsen hoe effectief scholen zijn in hun aanpak van o.a. pesten. Een gevoel dat het veilig is, is niet voldoende meer. Scholen moeten dit vanaf nu ook kunnen onderbouwen. 

  

De derde eis is dat scholen één of meerdere functionarissen moeten aanwijzen die specifiek verantwoordelijk zijn voor de sociale veiligheid.

 

De M5 aanpak is de eerste aanpak waarmee scholen aan deze wettelijke eisen kunnen voldoen. In plaats van één of twee jaarlijks te monitoren, heeft een school dagelijks zicht op wat er zich buiten het zicht van volwassenen voltrekt.

 

Tijdens de implementatie van de aanpak leert een school met de aanpak te werken en wordt een aantal mensen door ons officieel opgeleid tot expert op het terrein van sociale veiligheid.

De M5 Groep is een instelling voor Kort Beroepsgericht OnderwijsM5 biedt als enige een schoolbrede aanpak waarmee scholen 

 

regie kunnen nemen op pesten en ander

 

grensoverschrijdend gedrag


Wat de M5 aanpak scholen biedt

 • Monitoring van grensoverschrijdend gedrag
 • Teamleden leren structureel pesten te herkennen
 • Zicht op de effectiviteit van interventies en beleid
 • Minder branden blussen, meer structurele veiligheid
 • Opleiding van enkele teamleden tot sociale veiligheidscoördinator (conform wetgeving)

Het werkingsgebied van de M5 aanpak

De M5 aanpak is ontwikkeld omdat in de praktijk steeds weer blijkt dat scholen het destructieve deel van pesten met de bestaande methodieken niet vroegtijdig kunnen signaleren, aanpakken en stoppen. 

 

Deze sociale (leer)methoden zijn er op gericht om kinderen vaardiger te maken en het klimaat op school te verbeteren. Sociale leerprogramma's zijn goed te gebruiken om leerlingen bij incidenteel pestgedrag te begeleiden, maar ze hebben weinig tot geen effect op leerlingen die structureel pestgedrag vertonen.

 

Structureel pestgedrag is een andere tak van sport en vraagt om een eigen aanpak. Een aanpak waarmee leerkrachten en docenten in hun kracht komen te staan en de regie nemen.


Pas als je weet wat er verborgen gehouden wordt, kun je structureel pesten stoppen en voorkomen


Wat de M5 aanpak zo krachtig maakt

 • De schoolleiding is formeel eindverantwoordelijk voor de sociale veiligheid op school en is nu direct op de hoogte
 • Pesten wordt terug gebracht tot normaal opgroeigedrag. De excessen worden voorkomen
 • De aanpak werkt ongeacht de stoornis of thuissituatie van de leerling
 • Minder repressie zorgt voor minder tegengedrag van leerlingen
 • Leerlingen kunnen niet meer structureel gepest worden.
 • Ouders hoeven hun opgebouwde emoties niet 's morgens op school te uiten, maar kunnen thuis melden. 
 • De toename van sociale veiligheid stelt ouders gerust en vergroot hun vertrouwen in de school.
 • Er is minder stress, minder ziekte, minder uitval, minder verloop en er zijn dus op termijn ook minder kosten.

Wat monitor je feitelijk als je leerlingen één of twee keer per jaar een vragenlijst voorlegt? 

 

Gaan leerlingen ons dan vertellen wat ze normaal voor zich houden? 

 

Het creëren van veiligheid vraagt om een andere benadering

 

en om een andere kijk op pesten