Hoe de M5 aanpak werktHet stoppen van structurele en beschadigende misdragingen is alleen mogelijk als je weet wat er werkelijk speelt tussen leerlingen. Hoe doen wij dat? 

 

1. De Stopknop

De Stopknop is een uniek hulpmiddel in de M5-aanpak en is 24/7 beschikbaar via de website van de eigen school. De Stopknop geeft leerlingen en leerkrachten altijd en overal de mogelijkheid om onveilige situaties en vervelende incidenten digitaal te melden. Op een eenvoudige wijze krijgt de school data over gedrag van de leerlingen. Deze informatie maakt een adequate aanpak van structurele misdragingen mogelijk.

2. De Stuurgroep en het Team

Hoe komen we het verschil tussen incidentele en structurele misdragingen te weten? Een stuurgroep, bestaande uit de schoolleiding, een intern begeleider of leerkracht en de coördinator sociale veiligheid, stuurt het proces systematisch aan. Leerkrachten hebben toegang tot de data van hun eigen groep, zodat ze altijd weten wat er in hun groep speelt. Eens in de 4-6 weken worden de data uit de Monitor geanalyseerd. Wie vaak te ver gaat, wordt geholpen om daarmee te stoppen. Zonder straf of schuld.


3. De leerlingen en de Klassenrondes

Met de M5 aanpak worden leerlingen ingeschakeld en deel van de oplossing. Ieder 4-6 weken loopt de schoolleiding en de coördinator sociale veiligheid een klassenronde. In de klas wordt de stand van zaken van de school en de groep met de leerlingen gedeeld.

 

Leerlingen die door hun gedrag opvallen, worden extra in de gaten gehouden. Hoofdrolspelers worden in een veilige omgeving uitgedaagd te stoppen, omdat ze weten waar en wanneer deze leerlingen te vaak te ver gaan. Er kunnen dan maatregelen genomen worden, waardoor een leerling niet meer in dei situatie terechtkomt.

 

Geen schuld, geen straf, maar wel stoppen. In de loop van de tijd wordt aan de meldingen zichtbaar of leerlingen daadwerkelijk stoppen.

4. De Ouders

Ouders van gepeste kinderen merken dat de reguliere aanpak vaak onvoldoende werkt. Het lijkt alsof de hoofdrolspelers niet echt gestopt worden, terwijl hun kind weerbaarder zou moeten worden. De M5-aanpak draait het om. Hoofdrolspelers worden gestopt, zodat elke leerling zichzelf mag en kan zijn.

 

Ouders kunnen er vanuit gaan dat de school met de M5-aanpak actief werkt aan een sociaal veilige leeromgeving voor hun kind. Oder kunnen meewerken door samen met hun kind vervelende situaties of onveiligheid t melden.


Het blijkt overigens dat leerlingen op een M5-school thuis minder vertellen over de negatieve ervaringen als zij op school al hebben gemeld. Ouder worden door de school op de hoogte gebra ht als hun kind aangesproken is op zijn of haar gedrag.


Waarom stoppen kinderen met zich structureel te misdragen?


Omdat het veiliger is geworden. Omdat je structureel misdragen (eigen veiligheid regelen) daarom niet meer nodig is. De anonimiteit is opgeheven, leerlingen worden gezien en leerkrachten hebben regie over de ruimte die leerlingen krijgen.

 

De M5 aanpak zorgt voor een duurzame en effectieve vergroting van schoolbrede sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dus niet alleen in de klas, maar ook in alle 'vrije situaties' in en om de school en voor en na schooltijd.

 

Doordat de orde in en om de hele school door het team wordt bewaakt, verbetert de rust en veiligheid in de groepen.

 

Uiteraard komt dit het leren voor de leerlingen en fijn les kunnen geven voor leerkrachten ten goede!