Wat de M5 aanpak biedt


Structureel pesten komt grotendeels voort uit sociale onveiligheidsgevoelens bij leerlingen. Wil je beschadiging van leerlingen door pesten stoppen, dan moet je er voor zorgen dat het stapsgewijs veiliger wordt. In de klas, op school, maar vooral ook daarbuiten. 

 

Om dat goed te doen heb je informatie nodig over wat er geheim gehouden wordt, moet je de anonimiteit rond pesten doorbreken en moet je leerlingen die vast zitten in een patroon, helpen om daar uit te komen.


Hieronder een globaal overzicht van het totale pakket aan diensten dat waaruit de integrale en schoolbrede M5-aanpak bestaat.  
Meer over de M5 aanpak op de volgende pagina's :