De M5 aanpak


Structurele misdragingen komen met name voort uit structureel sociaal onveilige situaties. Wil je beschadiging van leerlingen stoppen, dan is het zaak te zorgen voor hoogwaardige schoolbrede sociale veiligheid. Om dat goed te kunnen doen heb je allereerst informatie nodig over wat zich daar afspeelt.


Wat stoppen met misdragingen lastig maakt

Ondanks alle inzet blijft het lastig om structureel beschadigend gedrag te stoppen. Scholen zetten zich in om het voor hun leerlingen sociaal veilig te maken: lessen tegen pesten, het aanleren van sociale vaardigheden en het voeren van een pedagogisch gesprek. Jaarlijks wordt een vragenlijst sociale veiligheid afgenomen. Daaruit blijkt echter dat structureel pestgedrag nauwelijks afneemt. 

 

Waarom blijven kinderen pesten? 

Lees verderHoe de M5 aanpak werkt

- de stopknop

- de stuurgroep en het team

- de leerlingen en de klassenronde

- de ouders

 

Waarom stoppen kinderen met pestgedrag?

Lees verderDe M5 Monitor

De M5 Monitor is het instrument bij uitstek om 24/7 een beeld te hebben over wat er op én rond school en voor en na school speelt tussen leerlingen.

 

Met name als het gaat om ernstiger grensoverschrijdend gedrag, weten leerlingen bijna alles, de volwassenen bijna niets. De M5 Box is een digitale tool waarmee leerlingen, ouders en leerkrachten incidenten in de M5 Box kunnen zetten. 

 

Informatie geeft recht van spreken en dat maakt schoolbrede regie mogelijk over sociale veiligheid.  

Lees verderInvoering en certificering

Tijdens de implementatie leert een school met onze aanpak te werken en wordt er een coördinator sociale veiligheid opgeleid. De invoering wordt begeleid door ervaren onderwijsadviseurs van Melior en ondersteund met allerlei moderne hulpmiddelen. 

 

Lees verderDe aanpak in beeld middels twee animaties

Er zijn twee animaties. De eerste gaat over de oorzaak en de tweede over de oplossing.