OnderbouwingWetenschappelijke pijlers M5 aanpak

Zimbardo

Invloeden van omgeving op gedrag

Gewone mensen in ongewone situaties doen ongewone dingenCohen & Felson

Gelegenheidstheorie

Drie factoren: dader, slachtoffer en geen toezichtCornisch & Clarke

Rationele keuzetheorie

Pesten gebeurt wanneer de pakkans te klein isSutton

Sociale intelligentie

Pesters beschikken veelal over een hoge sociale intelligentieFoucault

Waarheidsvinding en waarheidspreken

Laten zien wat verborgen wordt gehouden, gericht op verzoening en verenigingOmer

Destructief gedrag stoppen

Omringende waakzame zorg organiseren door het vergroten van toezicht en versterken van aanwezigheid.Nagy

Contextuele gedachtegoed en benadering. 

 

Stoppen met de schuldvraag en demoniseren van het probleem, recht doen aan onrecht en een gepaste bijdrage vragen aan een ieder om deel uit te maken van de oplossing.Spol e.a.

Cameratoezicht

Data geven recht van sprekenDownload onze uitgebreide onderbouwing


Download
Onderbouwing van de Melior M5 aanpak voor sociale veiligheid
Onderbouwing van de Melior M5 aanpak voo
Adobe Acrobat document 1.5 MB