Privacy Keurmerk M5 MeldBox  

Omdat sociale veiligheid ook betekent dat de instrumenten waarmee scholen informatie registeren veilig moet zijn. 


Zonder degelijke informatie kunnen scholen het pestprobleem niet oplossen. Om die reden werken scholen met de M5 MeldBox. 


Teneinde te voldoen aan de eisen voor geautomatiseerde informatieverwerking, hebben we de MeldBox laten auditen door de Stichting Privacy Nederland. Dit proces van auditing heeft inmiddels het Nederlands Privacy Keurmerk opgeleverd. 


Scholen die met de MeldBox werken, worden geïnformeerd over de manier waarop zij dit het beste kunnen doen. Gebruik van de MeldBox wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. M5 wint Nationale Privacy Award Innovatie 2015

 

Recent wonnen we deze nationale award. 

 

De prijs kwam na maanden keihard werken om onze MeldBox en de daarmee samenhangende werkprocessen, privacy compliant te maken. 

 

Conform nieuwe Europese privacy wetgeving hebben wij eigen functionarissen voor gegevensbescherming aangesteld. Zij zitten na het winnen van de prijs niet stil. Het terein van privacy wetgeving is onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen, permanent in beweging.

 

Het is onze doelstelling om de scholen een state of the art dienstverlening te bieden. Ook op dit terrein. Dat betekent dat we steeds proberen te anticiperen op ontwikkelingen.