Privacy Keurmerk M5 MeldBox  

Omdat sociale veiligheid ook betekent dat de instrumenten waarmee scholen informatie registeren veilig moet zijn. 


Zonder degelijke informatie kunnen scholen het pestprobleem niet oplossen. Om die reden werken scholen met de M5 MeldBox. 

 

Teneinde te voldoen aan de eisen voor geautomatiseerde informatieverwerking, hebben we de MeldBox laten auditen door de Stichting Privacy Nederland. Dit proces van auditing heeft inmiddels het Nederlands Privacy Keurmerk opgeleverd. Om de vier jaar wordt dit audit opnieuw gedaan. 

 

Scholen die met de MeldBox werken, worden geïnformeerd en geadviseerd over de manier waarop zij dit privacy compliant kunnen doen.

Omdat de meldplicht voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de nieuwe AVG is vervallen hoeft het gebruik van de Meldbox niet meer gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  M5 wint Nationale Privacy Award Innovatie 2015

 

In 2015 wonnen we deze nationale award 

De prijs kwam na maanden keihard werken om onze MeldBox en de daarmee samenhangende werkprocessen, privacy compliant te maken. 

 

De M5 Groep B.V. heeft een eigen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze zit na het winnen van de prijs niet stil. Het terrein van privacy wetgeving is onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen, permanent in beweging. Voor grotere organisaties, waar ook scholen onder vallen, is binnen de nieuwe AVG het aanstellen van een FG inmiddels een verplichting. 

 

Het is onze doelstelling om de scholen een state of the art dienstverlening te bieden. Ook op dit terrein. Dat betekent dat we steeds proberen te anticiperen op ontwikkelingen.