Privacy keurmerk M5 Box


Sociale veiligheid betekent ook dat de instrumenten waarmee scholen informatie verzamelen en bewerken privacy compliant moeten zijn.


Zonder degelijke informatie kunnen scholen problemen op het gebied van sociale veiligheid niet schoolbreed en duurzaam oplossen. Om die reden werken scholen met de M5 Box. 

 

Om de M5 Box privacy compliant te maken is deze uitvoering geaudit door de Stichting Privacy Nederland. Dit proces van auditing heeft uiteindelijk het Nederlands Privacy Keurmerk opgeleverd.  

 

Scholen die met de MeldBox werken, worden geïnformeerd en geadviseerd over de manier waarop zij dit privacy compliant kunnen doen.M5 wint Nationale Privacy Award Innovatie 2015

 

In 2015 wonnen we deze nationale award 

De prijs kwam na maanden hard werken om de M5 Box en de daarmee samenhangende werkprocessen, privacy compliant te maken.  

 

Het is onze doelstelling om de scholen een state of the art dienstverlening te bieden. Ook op dit terrein. Dat betekent dat we steeds proberen te anticiperen op ontwikkelingen.