De M5 Monitor


De M5 Monitor geeft zicht op wat er op én rond school speelt tussen kinderen

Met name als het gaat om ernstig grensoverschrijdend gedrag, weten leerlingen bijna alles en volwassenen bijna niets.

 

Als leerlingen en leerkrachten in de M5 Monitor gaan zetten wat er speelt aan sociaal onwenselijk gedrag krijg school hier steeds meer en meer informatie over. In plaats van in het duister te tasten over wat er aan de hand is kan school daadwerkelijk regie nemen over de sociale veiligheid. 

 

 Vanaf dan groeit het vertrouwen van leerlingen en ouders in dat school haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor sociale veiligheid kan waarmaken.De M5 Monitor maakt een data gestuurde aanpak mogelijk

De data uit de M5 Monitor maakt hoogwaardige en schoolbrede regie op sociale veiligheid mogelijk waar dat eerder door gebrek aan informatie niet goed mogelijk was. 

 

School plaatst een digitale 'Stopknop' op haar website, zodat iedereen incidenten met sociaal onwenselijk gedrag in de M5 Monitor kan zetten.


De melder wordt in heldere stappen door de zeven vragen geloodst.  Leerkrachten kunnen zien wat er in de M5 Monitor wordt gezet over de leerlingen waar zij verantwoordelijk voor zijn. De coördinator sociale veiligheid kan alles inzien en patronen worden zichtbaar gemaakt middels diverse overzichten.

 

Processen en de effecten van interventies worden gemonitord en na elke stap in de aanpak wordt de veiligheid groter. Leerlingen merken steeds sterker dat de regie verschuift.


Melden geeft ontspanning

Het melden maakt niet alleen allerlei misdragingen zichtbaar, maar zorgt ook voor ontzorging bij leerlingen en ouders. In plaats van rond te lopen met een vervelend gevoel of zorg, is het verhaal gedeeld.

 

De volwassenen weten het nu en kinderen kunnen weer lekker gaan spelen. Een ouder die in de avond nog een spannend verhaal hoort van zijn of haar kind, kan het melden en daarna gewoon gaan slapen. De M5 Monitor brengt resultaten overzichtelijk in beeld

Om als schoolleiding te kunnen (bij)sturen en om verantwoording af te kunnen leggen richting de medezeggenschapsraad en inspectie, beschikt de M5 Monitor over allerlei mogelijkheden om de resultaten steeds feitelijk in beeld te brengen.

 

De schoolleiding krijgt elke week middels een management dashboard een overzicht van de stand van zaken.  Leerkrachten krijgen elke week een mailtje met cijfers over de meldingen van hun groep of klas.Alle ins en outs van M5

Via de website van school krijgen leerlingen, ouders en medewerkers toegang tot een meldformulier. Hieronder een  video over hoe een incident in de M5 Monitor gezet kan worden en hoe de M5-aanpak werkt.