Als je weet wat er speelt, groeit het vertrouwen

De M5 MeldBox is het instrument bij uitstek om zicht te krijgen op wat er op

én rond school speelt. 


Met name als het gaat om ernstiger grensoverschrijdend gedrag, weten leerlingen bijna alles, de volwassenen bijna niets. Als leerlingen durven te melden wat er speelt en school op een verantwoorde wijze omgaat met de verkregen informatie, groeit het vertouwen bij leerlingen om meer te melden. 

 

Vanaf dan groeit het vertrouwen van de leerlingen en ouders in school en van leerkrachten/docenten in zichzelf. In plaats van in het duister te tasten over wat er aan de hand is binnen een groep, krijg je stapsgewijs meer en meer informatie. 
Melden ontzorgt

Het melden maakt niet alleen pestgedrag zichtbaar, maar zorgt ook voor ont-zorging bij leerlingen en ouders. In plaats van rond te lopen met een vervelend gevoel of zorg, is het verhaal gedeeld. De volwassenen weten het nu, je kunt weer lekker gaan spelen. Of een ouder die 's avonds nog een spannend verhaal hoort van zijn of haar kind, kan het melden en daarna gewoon gaan slapen. Om als schoolleiding te kunnen sturen en om verantwoording af te kunnen leggen richting Medezeggenschapsraad en Inspectie, beschikt de MeldBox over rapportages en een logboekInstructiefilmpje

Via de website van school krijgen leerlingen, ouders en medewerkers toegang tot een meldformulier. Hieronder het instructiefilmpje over het melden.Download
Brochure over de M5 MeldBox
De M5 MeldBox is het eerste instrument waarmee scholen zicht op onzichtbaar pestgedrag kunnen krijgen. In de brochure wordt één en ander toegelicht. Het feit dat we met de MeldBox inmiddels de Nationale Privacy Award Innovatie 2015 wonnen en het Privacy Keurmerk hebben, is een extra blijk van vertrouwen in onze aanpak.
Brochure M5 Meldbox - 2.0.pdf
Adobe Acrobat document 789.3 KB

Meer over de M5 aanpak op de volgende pagina's :