Over ons


De M5 Groep is onderdeel van Melior advies

De M5 Groep is aanvankelijk opgezet als een landelijke netwerkorganisatie en is samen met het Instituut voor Sociale Veiligheid in 2019 onderdeel uit gaan maken van Melior Advies te Gouda. Het onderbrengen van M5 bij Melior Advies draagt bij aan de continuïteit én maakt uitbreiding en verdere professionalisering mogelijk. 

M5 is in 2019 daarmee een nieuwe levensfase ingegaan. 

 

Melior Advies is een jong en dynamisch bedrijf met ervaren onderwijsadviseurs, interim bestuurders, en interim IB'ers. Melior is dé partner in onderwijs- & organisatieontwikkeling. Samen met het zusterbedrijf WVS-Onderwijs (interim directie) wil Melior op verrassende wijze impact hebben op het onderwijs voor het kind. Sociale veiligheid in de school is daarvoor een noodzakelijke basis.  


Onze missie

Het is onze missie om het instrumentarium en de aanpak van M5 te integreren in het dagelijks handelen van zoveel mogelijk onderwijsprofessionals. Iedere professional die de aanpak begrijpt en goed toepast, draagt bij aan de veiligheid van kinderen en volwassenen. 

 

Sociale veiligheid op scholen leidt tot sociaal vaardige kinderen. Sociaal vaardige kinderen maken de samenleving veiliger. Daar gaan wij voor!Onze inspiratie

M5 begon op de avond dat de zoon van Lourens de Bakker, trainer / psychotherapeut en oprichter van de M5 Groep, aan hem vroeg

"en wat ga jij nu doen aan het pesten op mijn school?"

 

Geraakt door het verhaal van zijn zoon dat daarop volgde, besloot hij onderzoek te doen naar de vraag waarom met name beschadigende vormen van pesten zo hardnekkig zijn en blijkbaar zo lastig gestopt kunnen worden.

 

Hij ontdekte dat er aan de vigerende aanpak van pesten een aantal essentiële zaken ontbreken. In casu: weten wat er bewust door kinderen voor ons geheim gehouden wordt, het ontschuldigen van alle partijen (kinderen, ouders, school e.a.) en het bieden van gerichte ondersteuning aan de 'pesters' om hen te helpen met stoppen.  

Interview op de NOT met

Lourens de Bakker 

 

Van Reageren naar Reguleren 


Als basis voor het stoppen en vóórkomen van structureel pesten, ontwikkelde hij de M5 aanpak. De aanpak bleek zo effectief en de reacties waren zo positief, dat het hem inspireerde om een landelijk netwerk van consulenten te starten, tezamen de M5 Groep vormend.   

 

De grote en kleine veranderingen die na invoering van de M5 aanpak merkbaar zijn, geven ons veel inspiratie om door te gaan. Denk daarbij aan groepen die rustiger zijn. Leerkrachten/docenten die meer in hun kracht staan. Ieder kind dat niet (meer) gepest wordt, maar ook ieder kind dat pest en geholpen wordt om te stoppen, is er één.

 

Onze samenleving zoekt naar een goede manier van omgaan met het gedrag van 'de straat'. In plaats van daarop defensief te reageren, kan een school nu op een positieve manier de regie nemen en schoolbrede sociale veiligheid creëren. Niet vanuit de macht, maar vanuit de kracht van verbinding.