De M5 Groep

De M5 Groep is opgezet als een landelijke netwerkorganisatie met M5 consulenten.  In 2018 zijn daar de M5 onderwijsadviseurs bijgekomen van samenwerkingspartners. 

 

De M5 aanpak® wordt ontwikkeld en bewaakt vanuit de M5 Groep. De implementatie op de scholen is in handen van onze consulenten. Deze consulenten zijn doorgaans werkzaam als zelfstandig ondernemer.

 

Iedere consulent volgt bij aanvang een interne opleiding. Daarnaast onderhoudt een consulent zijn of haar bekwaamheid door jaarlijks verplicht deel te nemen aan meerdere trainings-/intervisie activiteiten.

 

Leerervaringen van de M5 consulenten en M5 onderwijsadviseurs worden met elkaar gedeeld op ons interne digitale forum.

 

De M5 Groep en M5 consulenten zijn CRKBO erkend. Alle activiteiten in het kader van de implementatie van de M5 aanpak, zijn derhalve vrijgesteld van BTW. 

 


Onze missie

Het is onze missie om het instrumentarium en de aanpak van M5 te integreren in het dagelijks handelen van zoveel mogelijk onderwijsprofessionals. Iedere professional die de aanpak begrijpt en goed toepast, draagt bij aan de veiligheid van kinderen en volwassenen. 

 

Sociale veiligheid op scholen leidt tot sociaal vaardige kinderen. Sociaal vaardige kinderen maken de samenleving veiliger. Daar gaan wij voor!


De mensen van M5 zijn actief in heel Nederland 


Onze inspiratie

"En wat jij ga jij nou doen aan het pesten op mijn school?"

M5 begon op de avond dat de zoon van Lourens de Bakker, trainer/psychotherapeut en oprichter van de M5 Groep, aan hem vroeg "en wat ga jij nu doen aan het pesten op mijn school?"

 

Geraakt door het verhaal van zijn zoon dat daarop volgde, besloot hij onderzoek te doen naar de vraag waarom met name beschadigende vormen van pesten zo hardnekkig zijn en zo lastig gestopt kunnen worden.

 

Hij ontdekte dat er aan de vigerende aanpak van pesten een aantal essentiële zaken ontbreken. In casu: weten wat er bewust door kinderen voor ons geheim gehouden wordt, het ont-schuldigen van alle partijen (kinderen, ouders, school e.a.) en het bieden van gerichte ondersteuning aan de 'pesters'.

 

Als basis voor het stoppen en vóórkomen van structureel pesten, ontwikkelde hij de M5 aanpak. De aanpak bleek zo effectief en de reacties waren zo positief, dat het hem inspireerde om een landelijk netwerk van consulenten te starten, tezamen de M5 Groep vormend.   

 

De grote en kleine veranderingen die na introductie van de M5 aanpak merkbaar zijn, geven ons veel inspiratie om door te gaan. Denk daarbij aan groepen die rustiger zijn. Leerkrachten/docenten die meer in hun kracht staan. Ieder kind dat niet (meer) gepest wordt, maar ook ieder kind dat pest en geholpen wordt om te stoppen, is er één.

 

Onze samenleving zoekt naar een goede manier van omgaan met het gedrag van 'de straat'. In plaats van daarop defensief te re-ageren, kan een school nu op een positieve manier de regie nemen en sociale veiligheid creëren. Niet vanuit de macht, maar vanuit de kracht van verbinding.