Sociale veiligheid --> zorgt voor sociale kinderen --> leidt tot een socialere samenleving

Als kinderen in hun schooltijd de vijftienduizend lesuren en de dertigduizend 'vrije' momenten sociaal veilig zijn, zichzelf kunnen zijn, anders mogen zijn...en toch het gevoel hebben dat zij erbij horen, dan krijg je jonge mensen die zich vanzelfsprekend sociaal gedragen. Ook als het even lastig is.

 

Zij zullen een bijdrage leveren aan een sociale samenleving waarin burgers vreedzaam met elkaar samenleven.