Praktische zaken


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden dienstverlening Melior M5 adviseurs.

Lees verder


Privacy statement

Privacy statement voor het gebruik van de M5 Box

Lees verder


Privacy keurmerk

Sociale veiligheid betekent ook dat de instrumenten waarmee scholen informatie verzamelen en bewerken privacy compliant moeten zijn.

Lees verder


Disclaimer

Rechten en plichten van de gebruikers van deze website

Lees verder


Klachtenregeling

Klachtenregeling m.b.t. de Melior M5 adviseur.

Lees verder